Negatieve elek. prijzen

Negatieve elektriciteitsprijzen op de spot markt

Op zondag 22 maart 2020 noteerde de spotmarkt voor elektriciteit ( Belpex ) gedurende enkele uren negatief. Dat betekent dat U als eindklant ( bedrijf of particulier ) met een variabel stroomleveringscontract in sé geld “verdient” op het commodity gedeelte van je stroomlevering.

De totale ( positieve ) financiële impact van zo’n eenmalige buiteling is voor een afnemer uiteraard heel beperkt, maar het legt wel een onderliggend probleem boven, dat samenhangt met de reden waarom dit gebeurde:

We bereikten de negatieve marktprijzen door een samenloop van omstandigheden:

  • Relatief hoge zonne-energie productie ( het was zondag immers een zonnige dag )
  • Relatief goede windenergie opbrengst
  • En lagere energievraag dan anders ( in het weekend speelt het Corona effect minder dan in de week

Is dit slecht ? Alvast niet voor de eindklant met een variabel stroomleveringscontract.

Het probleem is echter dat energie producenten op zulke momenten ( waarvan verwacht mag worden dat ze in frequentie zullen toenemen ) geld moeten toesteken aan het produceren van elektriciteit, wat niet meteen bevorderlijk is voor hun cashflow.

Echt duurzaam is zo’n situatie niet, en het ondermijnt op termijn voor een stuk de continuïteit van een stabiele energievoorziening, vermits het knabbelt aan de marges.

Niettemin blijven we voorstander van energieleveringscontracten via termijnmarkt, omdat risico’s op deze manier veel meer kunnen afgewend worden.

Vraag hier vrijblijvend je actieplan aan, zodat je ook kan profiteren van een zeer lage termijnmarkt.

Daarmee klik je je elektricteit voor langere tijd vast op een scherp tarief.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap