Risico op wereldwijde voedselcrisis vergroot

elementalpower analyse van corona crisis op beschikbaarheid landbouwgrondstoffen en eventuele voedselcrisis

Zoals reeds eerder aangegeven, en nu dus publiekelijk bevestigd door de Troika WHO, WTO en FAO, dreigt de Corona crisis ook een voedselcrisis uit te lokken.

De redenen hiervoor zijn de volgende:

  • Hindernis van verkeer van arbeidskrachten voor de Europese landbouwsector. Simpel gesteld: seizoensarbeiders geraken nog maar zeer moeilijk op de plaats waar er moet gewerkt worden, waardoor bv. gewassen ( bv. citroenen in Spanje ) niet meer geoogst kunnen worden, wat uiteraard zal wegen op het aanbod ervan.
  • Er treedt bovendien vertraging op bij het transport van containers, waardoor voedsel dreigt te bederven.
  • Een aantal landen ( waaronder bv Kazachstan ) heeft al een export embargo opgelegd aan hun eigen inlandse producenten, uit vrees dat de wereldwijde crisis tekorten zal veroorzaken. Een heel deel andere landen overweegt export embargo’s. Rusland bijvoorbeeld voor de export van tarwe naar het Midden-Oosten, wederom om de eigen voorziening veilig te stellen.
  • Niet alleen spelen dus tekorten mee in de verstoring van vrij verkeer en prijszetting van agri-commodities ( voor sommige commodities zijn er zelfs overschotten, door de wereldwijde implosie van het hotelwezen ), ook zal speculatie ( anticiperen op … ) zijn effect gaan beginnen hebben, en dan weer de armste landen keihard gaan treffen.

Link naar artikel op HLN

Share via
Copy link
Powered by Social Snap