Corona-Economie-Aankoop Energie

Wat brengt de toekomst in deze toenemend onzekere tijden ?

Niemand die hier uiteraard een zinnig antwoord kan op geven. We kunnen deze alleen maar trachten te voorspellen aan de hand van wat zich in het verleden heeft afgespeeld in gelijkaardige situaties. Maar tegelijk is de wereld van nu heel erg verschillend van de wereld van toen, wat extrapolatie niet makkelijk maakt: de randvoorwaarden zijn immers totaal verschillend.

Nemen we bijvoorbeeld de uitbraak van de Spaanse Griep in 1918 en 1919.

In het voorjaar van 1918 kwam de eerste uitbraakgolf van dit virus in een achteraf beschouwd zeer bescheiden vorm. Om dan in de herfst van 1918 in alle hevigheid los te barsten, alvast 10 keer erger in nominaal aantal doden dan in de lente van dat jaar. Bij mijn weten bestond er toen nog niet zoiets als “flattening the curve” en raasde het virus gewoon voort tot het 2 jaar later alle gastheren uitgeschakeld had die er immunologisch niet waren tegen opgewassen.

Gelukkig leven we nu in een maatschappij die enigszins meer kan anticiperen op een uitbraak en collectivisch ook maatregelen kan nemen om overbelasting op bijvoorbeeld ziekenhuizen te voorkomen, waardoor zieke mensen kunnen behandeld worden. Maar dat impliceert ook dat er nog maar heel weinig groepsimmuniteit is opgetreden door het feit dat zo weinig mensen eraan zijn blootgesteld. Los van het feit of mensen effectief immuun kunnen worden tegen dit virus trouwens. Mensen worden immers ook niet immuun tegen het griepvirus.

Nu al zien we dat de huidige “voorjaarscrisis” een dramatisch effect had en heeft op de energiebeurzen owv vraagdestructie bij bedrijven. De energiemarkt bestaat uit oa een complexe combinatie van de termijn-en spotmarkt en die gevolgen weerspiegelden zich in een zeer hoge volatiliteit op de beurs. En uiteraard een dalende energieprijs.

Verschillende energieleveranciers maken nu promotie om leveringscontracten te hernieuwen, gegeven de lagere notering van de termijnmarkt ( CAL 21 en CAL 22 ).

Volgens ons is dit niet de meest ideale strategie, omdat deze termijnmarkt zich nog moet settelen naar het nieuwe normaal. De disruptie is immers nog niet ten einde ( gegeven het feit dat er zich meer dan waarschijnlijk een najaars Corona golf zal voordoen ).

Bovendien biedt de spotmarkt momenteel ook veel voordelen voor de eindklant, gegeven de soms zeer lage prijzen door de combinatie van de huidige crisis met nog een ander fenomeen: prijsdestructie door de meer uitgesproken relatieve aanwezigheid van intermittente bronnen in de elektricteitsproductie.

Daardoor is er geen enkele reden om premium tarieven te betalen om risico’s te hedgen, net owv het feit dat dit risico nog in volle uitrol is.

De huidige perturbatie ( hoe ellendig deze ook is op menselijk en economisch vlak overigens ! ) is trouwens een fantastisch zandbakmoment voor de machine learning software die ontwikkeld werd ( en steeds geoptimaliseerd wordt ) voor marktprognose in aankoopbeheer.

Wil je met je bedrijf ook deel uitmaken van onze sterk groeiende beheersportefeuille voor energie, neem dan zeker contact met ons op.

En remember:

The water that a ship sails on is the same water that swallows it up.

Chinees Spreekwoord

Share via
Copy link
Powered by Social Snap