Zonnepanelen voor woningen: Go or No Go ?

De laatste maanden kreeg ik van enkele vrienden en kennissen de vraag of het zinvol is om te investeren in zonnepanelen, bekeken vanuit een puur financieel standpunt dan ( kosten besparen ).

Ik hanteer hier graag de bierviltjes analyse voor: enkele korte berekeningen die de realiteit voor 90% benaderen, zonder vreemde aannames en transparant.

Het is begrijpelijk dat door zonnepanelen-installateurs uiteraard nog steeds zonnepanelen sterk worden gepromoot als oplossing om de energiekost van een woning te verminderen. Met de huidige absurd lage interest ( op het criminele af, want dit leidt op termijn tot verarming ), de heel hoge tarieven voor elektriciteit (er moeten verschillende feestjes betaald worden met je energiefactuur ) en de goedkope zonnepanelen leek er geen vuiltje aan de lucht. Die dingen verdienen zichzelf snel terug, ondanks het prosumententarief dat eraan vasthangt.

Maar de echte reden waarom in het verleden zonnepanelen interessant waren, was het terugdraaiprincipe van de elektriciteitsmeter. Zonder terugdraaiprincipe is er geen virtuele buffering in de zomer en met overproductie in de zomer en veel te weinig productie in de winter, valt het gedeelte auto-consumptie versus zonne-energie productie helemaal in het water.

Menig regering en Vlaams kabinet van energie heeft altijd “beloofd” ( kan dit wel in politiek ? ) en/of beweerd dat het terugdraaiprincipe tot eind dit jaar behouden ging blijven, met behoud van dit principe voor in totaal 15 jaar vanaf de datum van keuring voor de oudere installaties.

Dit was echter gerekend zonder de VREG, de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas, de waakhond die moet toezien dat alles keurig gebeurt in oa tarifiëringsmethodiek.

De VREG is van mening dat dit terugdraaiprincipe overboord moet, omdat het de energietransitie bemoeilijkt, in de zin dat auto-consumptie van eigen opgewekte energie uiteraard niet wordt aanmoedigd bij behoud van het terugdraaiprincipe.

Daarom stapte de VREG in 2019 naar het Grondwettelijk Hof om dit terugdraaiprincipe definitief en met terugwerkende kracht te laten vernietigen. Wat uiteraard een probleem is voor de vele particuliere eigenaren van zonnepanelen die, onder aanmoediging van allerlei partijen ( politiek, installateurs, energiebedrijven ), hierop gerekend hadden om een toch iet of wat deftig financieel rendement hieruit te kunnen halen. Want laat ons een kat een kat noemen: dit is de beweegreden van 90% van de particulieren die hierin investeren.

En link naar het besluit van de VREG kan je hier vinden.

Edoch, heel dit verhaal is dus extreem wankel, met terugwerkende kracht overigens.

Hier dan de bierviltjes analyse:

De basisgegeven kan je weervinden in onderstaande tabel:

Zonnepanelen 5000Wp
Productie4MWh
Kostprijs (incl. 6% BTW )6095
Prosumententarief360€/jaar
Auto-consumptie25%% van zonne-productie
Injectie75%% van zonne-productie
Tarief injectie45€/MWh
Tarief aankoop300€/MWh

En hieronder het begin van een vereenvoudigde kastabel met terugverdientijd.

jaar 1jaar 2jaar 3jaar 4jaar 5
Injectie135135135135135
Auto-consumptie300300300300300
Netto435435435435435

Zodoende is er een terugverdientijd van ongeveer 14 jaar voor een particuliere zonnepanelen installatie zonder terugdraaiprincipe.

Bovendien zijn in deze berekening zelfs een aantal te verwachte veranderingen ( ten nadele van zonnepanelen voor woningen ) nog niet meegenomen:

  • Variabele tarieven voor verbruik en injectie met meer en meer incidentie van negatieve stroomprijzen bij overproductie intermittente energiebronnen ( zomermaanden met veel zonne-energie productie en lagere vraag ), dus injectie in het grid is op dat moment betalend.
  • Distributietarieven die niet meer recht evenredig zijn met je totale verbruik, maar met het aansluitvermogen/piekbelasting.
  • Vernieuwing omvormer na 12 jaar.
  • Verwerkingskost van de zonnepanelen die als niet gering wordt ingeschat.

Of dit dan nog interessant genoeg is om te investeren, moeten U uiteraard zelf uitmaken. Maar de terugverdientijd gaat dan wel richting 16-17 jaar.

De genoemde personen in het begin van dit blogartikel hebben na het lezen van de bierviltjes analyse alvast besloten dat het sop de kolen niet waard was.

Zonnepanelen voor bedrijven met een significant deel auto-consumptie zijn dan weer wel interessant. Hiervoor hebben we een aantal interessante formules uitgewerkt waarbij de eindklant al dan niet zelf investeert. Aarzel zeker niet om ons hiervoor te contacteren.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap