De Energie-fantasiewereld

Een kritisch stuk over schaapjournalistiek.

In een recent artikel in Trends-Knack, waarvan link hier, kan je een pleidooi lezen dat Europese investeringen in een gas-infrastructuur afdoet als pure geldverspilling.

Er was een tijd, maar dat is al een decennium geleden, dat Knack nog relevante, goed onderbouwde artikels bracht, waarin de eigen opinievorming nog enigszins op de achtergrond werd gehouden, en de feiten naar de voorgrond werden gebracht.

Ondertussen is deze strategie omgegooid en brengt men vooral eigen opinies, hier en daar onderbouwd met feiten die vooral in eigen kraam passen. Of gesteund op feiten die komen uit studies waarbij “vervelende” studies dan weer genegeerd worden. In een tijdskader met minder POCO cultuur ( politiek correcte ) werd dit omschreven als regelrechte propaganda.

To the point: Volgens Trends-Knack is het zinloos om te investeren in gas-infrastructuur.

Dan meteen de vraag: waar ga je dan de energie vandaan halen die we nu uit gas halen ?

Onderstaande figuur geeft glashelder het primaire energieverbruik weer op wereldschaal.

Als je een zeer goed vergrootglas bij de hand hebt, kan je misschien de piepkleine stipjes bovenaan de grafiek zien, die de energie opgewekt door wind en zon weergeven.

Het gros van de energiebehoefte mondiaal wordt gedekt door koolwaterstoffen, die in ogen van veelal non-wetenschappers of wetenschappers op de payroll van de het klimaat-industrieel-complex de duivelse CO2 produceren, die heel ons klimaat zogezegd “om zeep” helpt.

Noot: die CO2 is wel de basis van het leven op land en in de oceanen. Dit leven is er trouwens gek op: hoe meer ervan, hoe meer planten, algen, crustacea etc kunnen groeien.

Terzijde: die CO2 concentratie van voor de industriële revolutie ( toen de mens begon steenkool op te stoken en zichzelf uit extreme armoede begon te hijsen ) was extreem laag en begon een gevaar te vormen voor het leven op de planeet, bekeken op geologische schaal en zonder vergrootglas dat past in een politieke strategie.

Zie afbeelding hieronder dus.

Wind en zon wekken ongeveer 2% van die mondiale behoefte aan energie op, en dit na tientallen jaren aan zware subsidies.

Die koolwaterstoffen zullen nog lange tijd nodig zijn.

En waarom ?

1/ wind en zon veel te weinig energie-densiteit hebben om fossiele brandstoffen te vervangen

2/ wind en zonne-energie extreem materiaal intensief zijn om een vergelijkbare hoeveelheid energie aan die van koolwaterstoffen te produceren

3/ wind en zonne-energie intermittent zijn, waardoor je nog steeds koolwaterstoffen nodig hebt voor als er geen zon en wind is

4/ windturbines na 25 jaren moeten afgebroken worden en vervangen worden, waarbij dit vervangen weer koolwaterstoffen vergt

5/ windturbines en zonnepanelen bij hun productie en afvoer na afbraak extreem toxische elementen in de leefomgeving brengen, waardoor deze op massale schaal inzetten vanuit ecotoxicologisch standpunt totaal onverantwoord is

Etc …

Niettemin zijn wind-en zonne-energie wel interessant voor locaties waar die primaire energieproductie bijvoorbeeld nog niet aanwezig is: bijvoorbeeld in Afrikaanse land met veel wind en zon en waarbij de primaire energiebehoefte wordt gedekt door het opstoken van hout, mest en de befaamde dieselgeneratoren. O.w.v. die randvoorwaarden is dit perfect te verdedigen.

Maar ook in Europa zijn intermittente bronnen tot op zekere hoogte perfect verdedigbaar, bijvoorbeeld om als bedrijf onafhankelijker te worden van de grillen op de energie-markt. Maar een maatschappij totaal de-carboniseren en laten draaien op een luchtkasteel én tegelijk ontmoedigen dat datgene wat ons welvaart bracht en brengt meteen op de schop te doen is op het randje van misdadig.

Er is teveel schaapgedrag in de huidige media inzake analyse van de klimaat-en energieproblematiek, waardoor het huidige politieke systeem veel te veel vrij spel krijgt in dit verhaal.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap