Zonnepanelen op sociale woningen. Goed idee ?

Vragen bij de geplande installatie van zonnepanelen op 60.000 sociale woningen in Vlaanderen.

De Tijd schrijft dat de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen voor 231 miljoen willen investeren in de installatie van zonnepanelen op de daken van hun sociale woningen.

Voor de financiering ervan zal gebruik gemaakt worden van het nieuw uit te rollen ondersteuningsmechanisme voor particuliere zonnepaneel-installaties, dat werd uitgewerkt door (kabinet) Demir.

De bewoners van de woningen moeten dan een maandelijkse opleg doen, die zich zou moeten vertalen in de besparing van “honderden euro’s per jaar”.

De redenering is dat deze huurtoeslag wordt gecompenseerd door een lagere energiefactuur voor de huurder.

Echter volgende bedenkingen hierbij:

1/ Het aandeel auto-consumptie bij particuliere zonnepaneel-installaties is de facto heel laag, waardoor heel veel opgewekte zonnestroom op het net terecht komt. De vergoeding hiervoor is relatief weinig.


2/ De geïnjecteerde stroom zal meer en meer onderhevig zijn aan prijskannibalisme, waarbij op bepaalde momenten ( op windrijke en zonnige dagen ) zal moeten betaald worden om opgewekte zonne-stroom te injecten in het net.


3/ De aangekondigde capaciteitsgebaseerde berekening van de distributiekost maakt dat zonnestroom niet meer lineair zal gevalideerd worden. In gewone mensentaal: één derde van de financiële waarde van de zonnestroom zal verdwijnen.

Het is te hopen dat rekening gehouden werd met bovenstaande bemerkingen en dat de mogelijke implicaties hiervan niet in de nek terecht komen van de bewoners van de sociale woningen.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap