Landbouw en Energie Gemeenschappen: deel 3

In een vorig artikel omschreven we het potentieel van communities binnen de landbouwsector om een versnelling van de energietransitie in deze sector te bekomen. We optimaliseerden in het kader van het Europese project Interreg NWE ECCO een methodiek om op basis van deze communities de implementatie van zonnepanelen op landbouwbedrijven te versnellen.

Nu duidelijk is dat ondernemers door samen te werken onder de vorm van kennis delen, ervaringen uitwisselen rond technologie en in groep ( in dit geval ) fotovoltaïsche installaties aan te kopen, ze sneller tot wezenlijke implementatie van deze technologieën op hun bedrijven komen, rest de vraag welke rol traditionele energiecoöperaties hier dan in kunnen spelen.

Een balans tussen individueel eigenaarschap en eigenaarschap in gemeenschap.

Het coöperatief ondernemen laat zijn kracht zien indien door samen te werken het voordeel van een project voor de leden van de coöperatie groter is dan indien de leden het project zelf zouden realiseren, als dat al individueel mogelijk zou zijn.

Landbouwers die zelf voldoende financiële middelen hebben, hebben echter geen voordeel om zonnepanelen te laten financieren door derden, zoals een coöperatie. Niet alleen is het financiële rendement hoger bij het zelf financieren ervan, de hedging tegen energieprijsverhogingen wordt beter verzekerd en finaal blijft de productie van de energie in eigen handen, deel uitmakend van de eigen productiemiddelen.

Zowiezo is het vanuit de optiek van het zelfstandig ondernemen belangrijk het eigenaarschap te hebben over je productiemiddelen. Die vrijheid van handelen is nodig om deze productiemiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Energieproductie op de bedrijfssite is ( of wordt ) een belangrlijke factor in het onder controle houden van de productiekosten op je bedrijf. De energie die je zelf produceert, staat immers niet meer bloot aan prijsverhogingen die het resultaat (kunnen) zijn van het gevoerde beleid omtrent energie. Deze energieproductie is ook te aanzien als een productiemiddel.

Waar kunnen coöperaties dan wel een synergie vormen met de landbouwsector in de energie-transitie ?

We zien een mogelijke rol voor coöperaties in de co-financiering van een diffuus netwerk van batterijen in de landbouwsector die enerzijds voor een optimalisatie van de energiekostenbeheersing kunnen zorgen bij de landbouwbedrijven, maar daarnaast ook via een gemutualiseerd effect als virtual power plant kan gevaloriseerd worden door in te spelen op de steeds belangrijker worden activiteiten van grid balancing.

Landbouwbedrijven kunnen die niet samen organiseren, omdat hiervoor een grotere groep nodig is dan diegenen die deel uitmaken van de lokale community en tegelijk intelligente software nodig is om het verhaal geconcerteerd en zelflerend alles te laten managen met als input uiteraard marktsignalen, de individuele status van de landbouwer en de gemutualiseerde status. 

Net hierin is een oplossing/kans om het lokale te overstijgen en de brug te slaan naar het collectieve via energiecoöperaties.

We werken vanuit Elementalpower een eigen platform uit dat alle bovengenoemde partijen in staat zal stellen om op een efficiëntie manier, als de condities daarvoor interessant zijn, de markt hiervoor te betreden.

Uiteraard is al het bovenstaande perfect copy paste baar naar andere sectoren.

Volg onze blog om hierover op de hoogte gehouden te worden.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap