Impact van de EU Green Deal op landbouwproductie

elementalpower

Recent liet de USDA ( United States Department of Agriculture ) zijn licht schijnen op de mogelijke impact van de EU Green Deal op de landbouwproductie in de EU.

Conclusie: het voorgestelde EU beleid zal een zeer negatief effect hebben op de voedselzekerheid en prijszetting. Als deze strategie globaal ( mondiale doorsijpeling ervan ) wordt uitgerold, zal ze bovendien ook de armste landen heel hard treffen. Wetende dat we reeds, los van het gegeven van de uit te rollen EU Green Deal, geconfronteerd worden met stijgende agri-commodity prijzen én een toenemende vraag vanuit Azië, wordt er een perfect explosieve cocktail gemaakt die bovendien alleen maar versterkt zal worden door de aantrekkende inflatie.

The declines in production and trade, coupled with the projected increases in food commodity prices, would significantly reduce the EU’s gross domestic product (GDP), especially if adoption was limited to the EU. In that case, the EU’s decline in GDP would represent 76 percent of the decline in the worldwide GDP. If the Strategies were adopted beyond the EU, however, the EU’s share in decline of worldwide GDP would drop to 49 percent in the middle scenario and as low as 12 percent if globally adopted. The effects on the GDP of the United States would be smaller than for the EU and worldwide under all adoption scenarios.

Food insecurity, measured as the number of people who lack access to a diet of at least 2,100 calories a day, increases significantly in the 76 low- and middle-income countries covered in our analysis due to increases in food commodity prices and declines in income, particularly in Africa.

Link naar de summary van de USDA studie

Share via
Copy link
Powered by Social Snap