Werkwijze

Voor veel ondernemers is de aankoop van elektriciteit en gas een periodieke verplichting die veel weg heeft van een bijna administratieve verplichting. Als men al weet heeft wanneer het bestaande contract afloopt, wat meestal zelfs niet het geval is, wordt het nieuwe contract in het grootste deel van de gevallen verlengd bij de bestaande energie-leverancier. Wat niet bepaald de meest efficiënte manier van handelen is.

Energie is immers ook een “commodity”, een grondstof zeg maar, die de ondernemer net zoals andere grondstoffen aankoopt op de markt. Aan dit aankopen van grondstoffen wordt gelukkig meestal wel de nodige aandacht geschonken, maar om de één of andere reden wordt energie dikwijls als een noodzakelijk kwaad beschouwd, waar men toch niet veel invloed heeft op de prijszetting.

En in zekere mate is deze analyse ook juist: het grootste gedeelte van de energiefactuur is een (in)directe vorm van taxatie, waarbij de link tussen taxatie en overheidstaak voor beheer/uitbouw van de energieleveringssytemen niet altijd duidelijk is.

Niettemin blijft er wel een gedeelte over, het “commodity” gedeelte van de energiefactuur, waar de bewuste ondernemer wel invloed kan op uitoefenen. Maar dat dus meestal niet gebeurt.

Tijd en marktkennis

Het vergt de nodige tijd om hier bewust mee bezig te zijn, alsook de nodige kennis en vaardigheden, die dan weer tijd vergen om je meester te maken. Vermits iedereen tijd tekort heeft, gebeurt er dus meestal heel weinig pro-actief.

Nochtans zijn de mogelijke besparingen in aankoop van energie niet gering, vooral dan uiteraard bij bedrijven die een zekere energievraag hebben.

Indien dit beheer van aankoop van energie wordt ge-outsourced, kost dit uiteraard ook geld. Door een dikwijls totaal gebrek aan efficiëntie en marktopvolging, is het sop dan zelden de kolen waard.

De reden hiervoor is dat er nagenoeg nooit beheerd wordt ifv de markt-opportuniteiten en er dikwijls alleen maar een vergelijking wordt gemaakt tussen energie-leveranciers.

Door de flinterdunne marges in de markt is hier echter weinig te rapen.

Werkwijze

We zorgen ervoor dat het sop meer dan de kolen waard is: de beheerskost is heel laag in vergelijking met wat gewonnen kan worden door het slim aankopen. 

Het grote verschil maken we door het inzetten van zelf ontworpen software die toelaat analyse en beheer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 

Strategie in minimalisatie prijzen

We gebruiken een aantal technieken en kennis om de aankoopprijs voor energie zo laag mogelijk te krijgen

Marktevaluatie

Permanente opvolging van een lange rij directe en indirecte markt-indicatoren

data-analyse

Historische data en moderne patroonherkenningssoftware uit eigen stal

management

Automatisatie, prijsnegotiaties met leveranciers en permanent contractbeheer

Copy link
Powered by Social Snap