top of page

De kracht van de groep

Slim Samen Aankopen

Is het mogelijk om als groep een impact te hebben op de prijszetting voor de aankoop en verkoop van energie ?

Het antwoord hier op is positief.

Maar de grootste winst zit niet zozeer in de rechtstreekse prijszetting, dan wel in het voordeel om als groep te handelen met meer marktkennis en een gedegen inschatting van de evolutie van de energiemarkten.

We slagen er wel in een zeker schaalgroottevoordeel te verwerven bij leveranciers, wat zich vertaalt in lichtjes scherpere tarieven dan bij een individuele afnemer. Maar door vlijmscherpe marges bij de energieleveranciers zit hier relatief weinig rek op.

De grootste winst voor onze klanten zit echter wel in het gericht aankoopbeheer, waar het potentieel voor slim aankopen een veelvoud is van wat gepruts in de kantlijn bij prijsvergelijking tussen leveranciers.

Maak je kosteloos lid van de groeiende groep

Schrijf je in voor een voorstel op maat

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Bedankt voor je bericht !!

bottom of page